Reklamasjon

Alle reklamasjoner skal gå gjennom kjøpsleddet. Det vil si at forbrukerkunder skal ta kontakt der produktet er kjøpt, og installatør skal henvende seg via grossist.

Porsgrund følger FL- VA/VVS/KULDE, fl-va_vvs_kulde-2020-skarp.pdf (vavvs.no)

En reklamasjons er ikke offisielt godkjent før det bekreftes skriftlig fra vår reklamasjonsavdeling. Porsgrund forbeholder seg retten til å fakturere for service og deler dersom feil skyldes forhold på kundens side, eller dersom fristen for å reklamere er utløpt.

Reklamasjoner

INNSENDER
*
*
*
*
*
*
*
SLUTTKUNDE (Hvor er produktet installert)
*
*
*
*
INSTALLATØR/ RØRLEGGER
INFORMASJON OM PRODUKT
*
*
Kjøpsdato
*
Monteringsdato
Vi krever følgende bildedokumentasjon ved reklamasjonssaker:

- Kopi/bilde av kvittering som viser når og hvor produktet er kjøpt
- Ved transportskade: Bilder av produkt/emballasje og følgeseddel/fraktbrev
- Ved skade på produkt/overflate: Bilde av selve skaden, hvor på produktet den befinner seg, produktets plassering og produksjonsklistremerke.
- Ved funksjonsfeil: Bilder av produktet, produktets plassering og produksjonsklistremerke
- Ved manko i levering: Bilde av etikett på eske/produksjonsklistremerke

Databeskyttelseserklæring- og cookie-retningslinjer*