Hvordan stopper jeg et toalett som renner?

Det første du gjør for å stoppe rennende vann i toalettet, er å skru av vannet. Men den løsningen er bare midlertidig, og derfor er det viktig å finne opphavet til problemet. Og det kan være flere årsaker.

Hvordan du reparerer et rennende toalett avhenger av hvilken type toalett du har. Er det et gulvstående toalett der sisternen er lett å komme til? Eller er det et vegghengt toalett der sisternen er skjult i veggen? Under har vi laget en guide for hva du skal gjøre hvis Porsgrund-toalettet ditt renner.

Hvorfor renner toalettet mitt?

Når toalettet renner, skyldes det ofte en av de tre følgende årsakene:

  • Det er for mye kalk i sisternen
  • Pakningen på utløpsventilen lekker
  • Spyleventilen eller innløpsventilen er defekt

Årsaken til at toalettet renner finner man som regel på det punktet der vannet renner inn i sisternen, eller på det punktet der det renner ut. Uansett hvor problemet ligger, finner du det raskt ved å stoppe vanntilførselen. Dersom toalettet fortsatt renner, lekker pakningen på utløpsventilen.

Dersom vannet renner etter at sisternen er fylt opp, skyldes det enten kalk i sisternemekanikken eller en defekt innløpsventil.

Hvis du er usikker på hvorfor Porsgrund-toalettet ditt renner, anbefaler vi at du tar kontakt med en rørlegger.

Hvordan stoppe rennende vann i toalettet?

For å stoppe det rennende vannet må du ha tilgang til sisternen. Uansett årsak, løsningen finnes i sisternen.

Hvordan du får tilgang til sisternen avhenger av om du har et gulvstående eller et vegghengt toalett, men deretter er prosedyren den samme.

Slik åpner du et Porsgrund-toalett

For å åpne sisternen på et gulvstående Porsgrund-toalett trenger du en skrutrekker eller en Porsgrund sisternenøkkel.

  • Skru av vannet – de fleste nyere toaletter har en stoppventil
  • Skru av skruene under sisternelokket
  • Vipp opp skylleknappen, løsne den blå duftstav-beholderen og dra begge opp
  • Nå kan du løfte hele den ytre sisternen av toalettet

Se denne videoen om hvordan du løfter av sisternelokket. Fremgangsmåten gjelder både Porsgrund Glow og Seven D toaletter.

Skifte spyleventil, innløpsventil eller utløpspakning?

Dersom toalettet renner på grunn av en defekt spyleventil, innløpsventil eller utløpspakning, må delen enten rengjøres eller skiftes ut.

Hvis du har et eldre toalett som renner konstant, bør du vurdere å investere i et nytt toalett.

Bytte ut utløpspakning

Dersom toalettet fortsatt renner etter at du har stengt vannforsyningen, kan det hende du må skifte utløpspakning. Her ser du hvordan du gjør det.

Bytte ut innløpsventil

Dersom vannet fortsatt renner etter at sisternen er fylt opp, kan det hende at innløpsventilen er defekt eller må rengjøres. Hvis ventilen er defekt, skyldes det oftest at gummipakningen har blitt slitt. Se videoen vår om hvordan du rengjør eller skifter innløpsventil.

Det lurt å tømme sisternen for vann før du begynner.

Du finner flere instruksjoner om hvordan du reparerer ditt Porsgrund-toalett på vår egen YouTube-kanal PorsgrundBad.


Toalettet renner på grunn av kalk

Dersom toalettet renner på grunn av kalk i sisternen, kan avkalking av toalettet være en løsning. Kalk i sisternen skyldes ofte hardt vann.

Dersom det er kalk som forårsaker at toalettet renner, kan du se at spyleventilen har problemer med å flyte og bevege seg.

Reparer toalettet raskt og korrekt

Det er viktig å reparere et rennende toalett raskt. Hvis det renner over lang tid, kan vannregningen bli høy. I tillegg kan lyden fra et rennende toalett være ganske irriterende, og det kan resultere i at skyllingen av toalettet ikke er god nok når du trykker på skylleknappen.

Dersom du er usikker på hvorfor toalettet renner, anbefaler vi alltid at du kontakter en profesjonell rørlegger. Hvis du velger å reparere toalettet selv og jobben ikke blir utført skikkelig, gjelder ikke lenger garantien. Les mer om Porsgrunds garanti her.