Hvem kan jeg kontakte dersom

produktet mitt ikke fungerer ordentlig?

Hva om et av dine Porsgrund produkter ikke fungerer ordentlig? Hvis for eksempel toalettet er defekt eller ikke fungerer i det hele tatt, kan du kontakte butikken eller rørleggeren som solgte deg toalettet. Det er viktig at du sparer på kvitteringen, slik at du kan dokumentere hvor produktet ble kjøpt.

Hvis rørleggeren eller butikken ikke kan fikse problemet med ditt Porsgrund produkt, vil de kontakte oss, produsenten. Og deretter vil forhandleren og Porsgrund avgjøre hvilken løsning som er den beste.

Har Porsgrund produktgaranti?

Porsgrund-produkter er til enhver tid dekket av gjeldende lover; Forbrukerkjøpslov og Kjøpslov. Våre porselensprodukter, dusjløsninger, badekar og baderomsmøbler har 5 års reklamasjonsrett. Har du en reklamasjon, ta kontakt med butikken eller rørleggeren som solgte deg produktet. Eventuelle feil på produkt ved mottakelse må meldes inn til utsalgsted innen rimelig tid.

Porsgrunds garanti gjelder ikke:

 • Defekter som skyldes feil montering
 • Mangel på vedlikehold av produktet
 • Feilaktig bruk av produktet
 • Feilaktig reparasjon
 • Dersom man har gjort endringer på produktet
 • Dersom sluttbrukeren var klar over produktfeilen på kjøpstidspunktet
 • Feil ved produktet som stammer fra perioden etter levering av varene


Garantien dekker heller ikke skader som oppstår som en følge av urent vann eller annen normal slitasje.

Ved produktfeil

Dersom du trenger hjelp med ditt Porsgrund produkt, anbefaler vi at du kontakter din lokale rørlegger. Rørleggeren har ekspertise på de spesifikke produktene. Her kan du finne din nærmeste Porsgrund-rørlegger.

Reklamasjonsprosedyre

 • Alle reklamasjoner skal gå gjennom kjøpsleddet (sluttkunde-rørlegger-grossist).
 • Mangler som oppdages skal reklameres over uten ugrunnet opphold.
 • Reklamasjon skal varsles skriftlig per e-post til aftersales.no@geberit.com. All korrespondanse skal foregå i en sammenhengende mailtråd slik at informasjon kommer til riktig saksbehandler.
 • Reklamasjonen skal inneholde beskrivelse og bildedokumentasjon av mangelens art, omfang og skadested med adresse. Se vedlagt reklamasjonsskjema for sjekkliste av informasjon som behøves for en effektiv saksbehandling.
 • En reklamasjon er ikke offisielt godkjent før det bekreftes skriftlig fra vår reklamasjonsavdeling.
 • Om det etterkommer faktura på timebruk vedrørende en godkjent reklamasjon skal denne være merket med saksbehandler og referansenummer fra Geberit AS. Timesatser skal være i henhold til siste og gjeldene FL-VVS.
 • Viser det seg at en mangelen skyldes forhold som Geberit AS ikke kan lastes for (f.eks. feil bruk, feil vedlikehold, feil montering etc.) vil kjøper bli fakturert for kostnader forbundet med gjennomført befaring eller utbedring.
 • Geberit AS svarer ikke for mangel kjøper ikke har reklamert over innen fem år fra kjøpsdato.

Reklamasjonsskjema finner du her

Se for øvrig Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA, VVS og kuldebransjen.

Telefon: 67 97 82 00 (sentralbord) E-post: aftersales.no@geberit.com

Gå til produktoversikt

Se produkter

Porsgrund resevedeler

Finn reservedeler

Porsgrund brosjyre

Se brosjyrer