Erklæring

SAMSVARS-OG YTELSESERKLÆRINGER

Produsenten er lovpålagt å utarbeide en samsvarserklæring (DoC) og en ytelseserklæring (DoP) for å kunne lansere bestemte produkter. Disse produktene skal utstyres med riktige samsvarsmerker (f.eks. CE eller UKCA).

I nettkatalogen til Geberit er erklæringene tilgjengelige for nedlasting under «Dokumenter» når du har valgt produkt.

Til Porsgrund Online katalog

Ved spørsmål kan du kontakte: sales.no@geberit.com

DEPONERING AV AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR

Symbolet med overkrysset søppeldunk betyr at avfallet fra elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med restavfallet, men må kastes separat. Sluttbrukere er juridisk forpliktet til å returnere gammelt utstyr for forsvarlig deponering til offentlige avfallsselskaper, distributører eller Geberit. Mange distributører av elektrisk og elektronisk utstyr er pålagt å ta tilbake avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr gratis. Kontakt det ansvarlig salgs- eller serviceselskap for å returnere til Geberit.

Brukte batterier og akkumulatorer som ikke er innelukket i det gamle utstyret, samt lamper som kan fjernes fra det gamle utstyret uten at de går i stykker, skal skilles fra det gamle utstyret før de leveres til et avfallssted.

Dersom personopplysninger lagres på det gamle utstyret, er sluttbrukere selv ansvarlige for å slette dem før de overleveres til et avhendingssted.

Symbol "Kassering av brukte batterier"

KASSERING AV UTLØPTE BATTERIER

Symbolet på batterier som viser en søppelkasse med kryss over, betyr at utgåtte batterier ikke må kastes sammen med restavfallet, men må kastes separat. Sluttbrukere er lovpålagt å returnere brukte batterier til hensiktsmessige innsamlingssteder for forsvarlig kassering, som spesielt også omfatter handler der batteriene kan returneres gratis.

Batterier kan inneholde giftige tungmetaller. “Pb“ betyr at batteriet inneholder mer enn 0,004 vekt% bly. “CD“ betyr at batteriet inneholder mer enn 0,002 vekt% kadmium. “Hg“ betyr at batteriet inneholder mer enn 0,0005 vekt% kvikksølv.

Riktig kassering av brukte batterier beskytter verdifulle ressurser og unngår skadelige effekter på menneskers helse og miljøet. Ved håndtering av litiumbatterier må tegn på funksjonsfeil observeres for å utelukke farer.

Symbol "Kassering av brukte batterier"