JURIDISKE MERKNADER

Geberit setter pris på at du besøker disse Internett-sidene og viser interesse for Geberit-produkter og -systemer. Ta hensyn til de følgende juridiske merknadene.

PERSONVERN

Sikkerheten til personopplysningene er av sentral betydning for Geberit. Opplysningene du har gitt oss, behandles helt fortrolig i samsvar med lovgivningen. I vår Personvernerklæring informerer vi deg transparent om hvilke opplysninger vi innhenter, bearbeider og lagrer til hvilket formål.

OPPHAVSRETT

© Copyright Geberit. Alle rettigheter forbeholdt. Samtlige tekster, bilder, grafikker, animasjoner, videoer, lyder og andre verk samt plasseringen deres på nettsiden er underlagt opphavsrettsbeskyttelse og annen beskyttelseslovgivning.

Uten skriftlig tillatelse fra Geberit skal innholdet på denne nettsiden ikke kopieres, distribueres, endres eller overføres til tredjeparter for kommersielle formål. Vi gjør oppmerksom på at bildene på nettsiden delvis er underlagt opphavsretten til tredjeparter.

VAREMERKERETT

Når annet ikke er angitt, er alle varemerker på denne nettsiden beskyttet av varemerkeretten for Geberit. Dette gjelder spesielt for merker, logoer og emblemer.

LISENSER

Geberit ønsker å presentere seg for deg med en innovativ og informativ nettside. Åndsverkene på den, som patenter, merker og opphavsretter, er beskyttet. Det tildeles ingen lisenser for bruk av åndsverk fra Geberit eller tredjeparter via denne nettsiden med mindre noe annet er uttrykkelig fastslått.

ERSTATNINGSANSVAR

Innholdet som presenteres på vår nettside, opprettes og oppdateres av Geberit med ytterste forsiktighet. Det kan likevel ikke gis noen garanti for innholdet med tanke på nøyaktighet, aktualitet og fullstendighet. Ethvert erstatningsansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte fra bruk av denne nettsiden, utelukkes i den grad loven tillater det.

Denne begrensningen av erstatningsansvar gilder ikke ved skade på liv, kropp og helse eller ved skadeårsaker som skyldes forsettelig eller grovt uaktsomt brudd på ansvaret fra Geberits side.

I den grad denne nettsiden henviser eller har koblinger til Internett-sider som tilhører tredjeparter, påtar Geberit seg ikke noe ansvar for den tekniske funksjonen (spesielt at de er fri for virus) eller innholdet deres.