Juridisk informasjon

Ansvarsfraskrivelse
 
Ansvarlig for Porsgrund i Norge er Geberit AS. Geberit er glad for at du valgte å besøke dette nettstedet og din interesse i Porsgrund-produkter. Vennligst vær oppmerksom på følgende ansvarsfraskrivelse. 
 

Data personvern
Sikkerheten til din personlige informasjon er svært viktig for Geberit. Vi håndterer de data som er betrodd oss med den ytterste forsiktighet, med streng taushetsplikt og i samsvar med lovkrav. Våre data personvernerklæringen er ment å gi deg transparent informasjon om hvilke data vi samler inn, behandler og lagrer og til hvilke formål. 

Opphavsrett
© Copyright Geberit. Alle rettigheter reservert. All tekst, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, lydfiler og andre objekter, samt deres anvendelse på nettstedet, er underlagt opphavsrett og andre beskyttende lover. 

Innholdet på dette nettstedet kan ikke kopieres for kommersiell bruk, distribueres, modifiseres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter uten skriftlig samtykke fra Geberit. Vær oppmerksom på at enkelte bilder som finnes på nettstedet er underlagt opphavsretten til tredjepart. 

Varemerker
Med mindre annet er angitt, er alle varemerker på dette nettstedet underlagt varemerkerettigheter for Geberit. Dette gjelder spesielt for merkevarer, logoer og emblemer. 

Lisenser
Geberit ønsker å presentere deg med et innovativt og informativt nettsted. Den intellektuelle eiendom som finnes der er beskyttet, herunder patenter, varemerker og opphavsrettigheter. Ingen lisenser er gitt via denne nettsiden for bruk av åndsverk av Geberit eller tredjepart, med mindre uttrykkelig bestemt noe annet. 

Ansvar
Geberit genererer og oppdaterer innholdet presenteret på vår nettside med størst mulig forsiktighet. Men vi kan ikke tilby noen garanti for at innholdet som leveres er korrekt, oppdatert og fullstendig. Noe ansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte fra bruk av dette nettstedet skal, i den grad loven tillater det, utelukkes. 

Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke i tilfelle skade på liv, lemmer og helse eller for skader forårsaket på grunn av en forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av plikten på den delen av Geberit. 

Geberit påtar seg intet ansvar for teknisk funksjonalitet (spesielt fravær av virus) og innhold av tredjeparts sider som er referanser eller lenker på denne nettsiden.