Juridisk informasjon

Personvernretningslinjer og -erklæring 

for kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere

1 GYLDIGHETSOMRÅDE

1.1. Det er viktig for oss å beskytte personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen skal informere både brukeren av Internett-tilbudet til Geberit, spesielt Geberit-nettsiden(e) («nettside») og kundene, leverandørene og andre forretningspartnere om behandlingen av personopplysninger hos Geberit-selskapene i EU, Sveits og Norge. Derfor gjelder ikke nødvendigvis alle deler av denne informasjonen for deg.

1.2 Personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen er alle opplysninger som er relatert til eller kan relateres til deg, som navn, adresse eller e-postadresse.

2 ANSVARLIG

2.1 Eieren av og dermed den ansvarlige for den respektive Geberit-nettsiden du har besøkt, er Geberit-selskapet som er nevnt i impressum for nettsiden.

2.2 Ansvarlig for behandling av personopplysningene dine for øvrig er Geberit AS

3 PERSONVERNOMBUD

Du når personvernombudet vårt på dataprotection@geberit.com eller på postadressen vår merket «Personvernombudet».

4 AUTOMATISERT INNSAMLING OG BEHANDLING AV OPPLYSNINGER PÅ GEBERIT-NETTSIDER

4.1 Som på enhver annen nettside samler serveren vår automatisk og midlertidig inn informasjon som overføres via nettleseren, i serverloggfilene hvis dette ikke er deaktivert av deg. Hvis du vil se nettsiden vår, samler vi inn de følgende opplysningene som er teknisk nødvendige for oss for å kunne vise deg nettsiden vår og sikre stabilitet og sikkerhet:

  • IP-adressen til datamaskinen forespørselen kommer fra
  • filforespørselen til klienten
  • http-svarkoden
  • Internett-siden du besøker oss fra (Referrer URL)
  • klokkeslett for serverforespørselen
  • nettlesertype og -versjon
  • operativsystemet som brukes på datamaskinen forespørselen kommer fra

4.2 Det finner ikke sted noen personrelatert analyse av disse opplysningene fra serverloggfilen. Hvis den nevnte informasjonen inneholder personopplysninger (spesielt IP-adressen), skjer innsamlingen på det juridiske grunnlaget art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Den berettigede interessen vår i den forbindelse er å sikre at nettsidene våre fungerer som de skal. Hvis du trenger mer informasjon om interesseavveiningen som skal gjennomføres i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, kan du ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt under punkt 2. Innsamlingen av de nevnte opplysningene er nødvendig for levering av funksjonene til nettsidene våre.

4.3 Nettsidene våre bruker teknologiene og verktøyene som er beskrevet nedenfor. Hvis du ikke ønsker at de skal brukes, beskriver vi ulike muligheter og innstillinger for å forhindre bruken av det respektive verktøyet.

4.4 GOOGLE ANALYTICS

4.4.1 Nettsidene våre bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; “Google“). Bruken omfatter driftsmodusen “Universal Analytics”. Den gjør det mulig å tilordne opplysninger, økter og samhandlinger på flere enheter til en pseudonym bruker-ID og på den måten analysere aktivitetene til en bruker på flere enheter. Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler, tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettsiden.

4.4.2 Informasjonen fra informasjonskapselen vedrørende din bruk av nettsiden(e) vår(e) overføres som regel til en server som tilhører Google, i USA og lagres der. Fordi aktivering av IP-anonymisering er aktivert på nettsidene våre, blir IP-adressen din imidlertid forkortet av Google innenfor EUs medlemsland eller i andre land som er med i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Kun unntaksvis vil hele IP-adressen bli sendt til en server tilhørende Google i USA og forkortet der. IP-adressen for nettleseren din, som innhentes av Google Analytics, kobles ikke sammen med andre opplysninger fra Google. Google vil bruke denne informasjonen til å analysere din bruk av nettsiden, utarbeide rapporter om aktiviteter på nettsiden og til tilby eieren av nettsiden flere tjenester som er koblet til bruken av nettsiden og internett.

4.4.3 Du kan hindre at informasjonskapslene lagres ved å foreta tilsvarende innstillinger i nettleseren. Vi gjør oppmerksom på at nettsiden da eventuelt ikke vil fungere som tiltenkt. Du kan også hindre at opplysningene som er innhentet av informasjonskapselen, vedrørende din bruk av nettsiden (inkl. IP-adressen din) registreres av Google samt at Google bearbeider disse opplysningene, ved å laste ned og installere et nettlesertillegg (under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Opt-Out-informasjonskapsler forhindrer fremtidig registrering av opplysningene din ved besøk på den respektive nettsiden. For å hindre at Universal Analytics registrerer på ulike enheter, må du gjennomføre Opt-Out på alle systemene du bruker.

4.4.4 Vi bruker Google Analytics basert på ditt samtykke. Det juridiske grunnlaget for dette er etablert i artikkel 6 nr. 1 i GDPR. Du har rett til å trekke tilbake samtykke når som helst. Hvis du ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss via detaljene som er angitt ovenfor eller følge instruksjonene i kampanjemeldingene våre. Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke lovligheten av databehandling som ble utført basert på innhentet samtykke.

4.5 GOOGLE ADWORDS

4.5.1 Vi bruker tilbudet fra Google Adwords (inkl. Google Adwords Remarketing), til å gjøre oppmerksom på de fordelaktige tilbudene våre på eksterne nettsider ved hjelp av reklamemidler (såkalte Google Adwords). Vi kan registrere hvor vellykkede de enkelte reklametiltakene er i forhold til opplysningene fra reklamekampanjene. Vi bruker dette verktøyet for å vise deg reklame som er av interesse for deg, å utforme nettsiden vår på en måte som er mer interessant for deg, og å oppnå en rimelig beregning av reklamekostnader.

4.5.2 Disse reklamemidlene leveres av Google via såkalte «Ad Server». Til dette bruker vi Ad Server-informasjonskapsler som kan brukes til å måle bestemte parametere for måling av suksess, som visning av reklamene eller klikk fra brukerne. Hvis du kom til nettsiden vår via en Google-reklame, lagrer Google Adwords en informasjonskapsel på PC-en din. Disse informasjonskapslene blir som regel ugyldige etter 90 dager og skal ikke brukes til å identifisere deg personlig. For denne informasjonskapselen lagres som regel den unike informasjonskapsel-ID-en, antall reklamevisninger per plassering (frekvens), siste visning (relevant for Post-View-konvertering) samt Opt-Out-informasjon (markering av at brukeren ikke vil kontaktes mer) som analyseverdier.

4.5.3 Disse informasjonskapslene gir Google mulighet til å gjenkjenne nettleseren din. Hvis en bruker besøker bestemte sider på nettstedet til en Adwords-kunde og informasjonskapselen som er lagret på datamaskinen til vedkommende, ikke er utløpt, kan Google og kunden registrere at brukeren har klikket på reklamen og ble ført videre til denne siden. Hver Adwords-kunde får tilordnet en egen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke følges via nettsiden til Adwords-kunder. Vi hverken samler inn eller behandler noen personopplysninger selv i de nevnte reklametiltakene. Google gjør utelukkende statistiske analyser tilgjengelige for oss. Ved hjelp av disse analysene kan vi se hvilke av reklametiltakene som brukes, som er spesielt effektive. Vi mottar ikke ytterligere informasjon fra bruken av reklamemidlene. Vi kan fremfor alt ikke identifisere brukerne ved hjelp av denne informasjonen.

4.6 DOUBLECLICK BY GOOGLE

4.6.1 Nettsidene våre bruker verktøyet DoubleClick by Google. DoubleClick bruker informasjonskapsler for å vise relevante reklamer for brukeren, å forbedre rapportene om kampanjeresultatet eller – ved aktivering av funksjonen Frequency Capping – å forhindre at en bruker ser de samme reklamene flere ganger. Ved hjelp av en informasjonskapsel registrerer Google hvilke reklamer som vises i hvilken nettleser, og kan på den måten forhindre at den vises flere ganger. I tillegg kan DoubleClick ved hjelp av informasjonskapsel-ID-er registrere såkalte konverteringer som er knyttet til reklameforespørsler. Det er for eksempel tilfelle hvis en bruker ser en DoubleClick-reklame og sendere åpner nettsiden til den som eier reklamen, med den samme nettleseren og kjøper noe der. I følge Google inneholder ikke DoubleClick-informasjonskapsler noen personopplysninger.

4.6.2 På grunnlag av verktøyene Google Adwords og DoubleClick by Google oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse med serveren til Google. Vi har ingen påvirkning på omfanget av og den videre bruken av opplysningene som samles inn av Google ved hjelp av dette verktøyet og informerer det derfor i samsvar med informasjonen vi har: Ved hjelp av integreringen av DoubleClick mottar Google informasjon om at du har åpnet den respektive delen av nettstedet vårt eller har klikket på en reklame fra oss. Hvis du er registrert på en tjeneste fra Google, kan Google tilordne besøket til kontoen din. Selv hvis du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget deg på, er det mulighet for at Google får kjennskap til IP-adressen din og lagrer den.

4.6.3 Du finner mer informasjon om DoubleClick by Google på https://www.doubleclickbygoogle.com/og om personvern hos Google generelt: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

4.7 DU KAN FORHINDRE DELTAKELSE PÅ GOOGLE ADWORDS OG DOUBLECLICK PÅ ULIKE MÅTER:

4.7.1 Ved hjelp av en innstilling på nettleseren, særlig forhindring av informasjonskapsler fra tredjeparter fører til at du ikke mottar reklamer fra tredjepartsleverandører.

4.7.2 Ved hjelp av deaktivering av informasjonskapslene for konverteringssporing ved å stille inn nettleseren slik at informasjonskapsler fra domenet https://adwords.google.com/home/ blokkeres, https://adssettings.google.com, der disse innstillingene slettes hvis du sletter informasjonskapslene.

4.7.3 Ved hjelp av deaktivering av de interesserelaterte reklamene til leverandøren som er en del av selvreguleringskampanjen «About Ads», via koblingen http://www.aboutads.info/choices, der disse innstillingene slettes hvis du sletter informasjonskapslene.

4.7.4 Ved hjelp av permanent deaktivering i nettleserne Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under koblingen http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gjør oppmerksom på at du i så fall eventuelt ikke kan bruke alle funksjonene i dette tilbudet som tiltenkt.

4.8 Det juridiske grunnlaget for behandling av dataene dine er ditt samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 (a) i GDPR. Du har rett til å trekke tilbake samtykke når som helst. Hvis du ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss via detaljene som er angitt ovenfor eller følge instruksjonene i kampanjemeldingene våre. Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke lovligheten av databehandling som ble utført basert på innhentet samtykke.

4.9 APPNEXUS, MEDIA INNOVATION GROUP, ADFORM, PLISTA, SIZMEK

4.9.1 Nettsidene våre bruker også verktøyene AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista og Sizmek:

4.9.2 Disse verktøyene bruker informasjonskapsler for å vise relevante reklamer for brukeren, å forbedre rapportene om kampanjeresultatet eller å forhindre at en bruker ser de samme reklamene flere ganger. Ved hjelp av en informasjonskapsel registrerer verktøyene hvilke reklamer som vises i hvilken nettleser, og kan på den måten forhindre at den vises flere ganger ved å aktivere funksjonen Frequency Capping. I følge tredjepartsleverandørene inneholder ikke informasjonskapslene til verktøyet noen personopplysninger.

4.9.3 På grunnlag av verktøyet som brukes, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse med serveren til den respektive tredjepartsleverandøren. Vi har ingen påvirkning på omfanget av og den videre bruken av opplysningene som samles inn ved hjelp av disse verktøyene og informerer det derfor i samsvar med informasjonen vi har: Ved hjelp av integreringen mottar tredjepartsleverandørene informasjon om at du har åpnet den respektive delen av nettstedet vårt eller har klikket på en reklame fra oss.

4.9.4 Vi bruker disse verktøyene basert på ditt samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 i GDPR. Du har rett til å trekke tilbake samtykke når som helst. Hvis du ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss via detaljene som er angitt ovenfor eller følge instruksjonene i kampanjemeldingene våre. Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke lovligheten av databehandling som ble utført basert på innhentet samtykke.

4.9.5 Du finner mer informasjon om verktøyene som er nevnt under dette punktet, på https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-dehttp://www.themig.com/en-us/privacy.htmlhttps://site.adform.com/datenschutz-opt-out/https://www.plista.com/about/privacy/ og https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.10 DU KAN FORHINDRE DELTAKELSE PÅ TJENESTENE APPNEXUS, MEDIA INNOVATION GROUP, ADFORM, PLISTA OG SIZMEK PÅ ULIKE MÅTER:

4.10.1 Ved hjelp av en innstilling på nettleserens programvare, særlig forhindring av informasjonskapsler fra tredjeparter fører til at du ikke mottar reklamer fra tredjepartsleverandører.

4.10.2 Ved hjelp av deaktivering av informasjonskapslene for konverteringssporing ved å stille inn nettleseren slik at informasjonskapsler fra domenenewww.appnexus.comwww.themig.comhttps://site.adform.comwww.plista.comwww.sizmek.com blokkeres.

4.10.3 Ved hjelp av deaktivering av de interesserelaterte reklamene til leverandøren som er en del av selvreguleringskampanjen «About Ads», via koblingen http://www.aboutads.info/choices, der disse innstillingene slettes hvis du sletter informasjonskapslene.

4.10.4 Ved hjelp av permanent deaktivering i nettleserne Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under koblingen http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gjør oppmerksom på at du i så fall eventuelt ikke kan bruke alle funksjonene på nettsidene våre.

4.11 FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

4.11.1 Våre nettsteder bruker også remarketingfunksjonen for tilpassede målgrupper fra Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Dette gjør at brukere av våre nettsteder kan motta interessebasert annonsering (kjent som Facebook-annonser) når de besøker det sosiale nettverket Facebook eller andre nettsteder som også bruker funksjonen. Vi bruker dette verktøyet for å vise deg annonser som kan interessere deg og til å tilpasse nettstedene dine etter dine interesser.

4.11.2 På grunn av bruken av dette markedsføringsverktøyet vil nettleseren din automatisk opprette en direkte forbindelse til Facebook-serveren. Vi har ingen kontroll over omfanget og videre bruk av data som samles inn av Facebook gjennom bruk av disse verktøyene, så informasjonen i denne personvernerklæringen gjenspeiler vår nåværende forståelse av saken. Siden Facebook Custom Audiences er integrert i våre webtjenester, vil Facebook bli varslet når du besøker den relevante delen av nettstedet vårt eller klikker på en av våre annonser. Hvis du er registrert hos en Facebook-tjeneste, vil Facebook kunne tilskrive besøket til din individuelle konto. Selv om du ikke er registrert eller logget inn på Facebook, er det mulig for Facebook å identifisere og lagre IP-adressen din samt andre identifiseringsfunksjoner.

4.11.3 Funksjonen Facebook Custom Audiences kan deaktiveres ved å angi riktig innstilling i nettleseren din eller - hvis du er logget inn på Facebook - på https://www.facebook.com/ads/preferences.

4.11.4 Det juridiske grunnlaget for behandling av dataene dine er ditt samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 (a) i GDPR. Du har rett til å trekke tilbake samtykke når som helst. Hvis du ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss via detaljene som er angitt ovenfor eller følge instruksjonene i kampanjemeldingene våre. Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke lovligheten av databehandling som ble utført basert på innhentet samtykke.

4.11.5 Mer informasjon om databehandling fra Facebook finner du på https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12 LINKEDIN INSIGHT TAG

4.12.1 Våre nettsteder bruker også funksjonen LinkedIn Conversion Tracking and Insight Tag fra LinkedIn Corporation, Sunnyvale, CA 94085, USA. Dette tillater brukere av våre nettsteder å motta interessebasert annonsering når de besøker linkedIn.com eller andre nettsteder som også bruker funksjonen. Vi bruker dette verktøyet for å vise deg annonser som kan interessere deg og til å tilpasse nettstedene våre etter dine interesser.

4.12.2 På grunn av bruken av dette markedsføringsverktøyet vil nettleseren din automatisk opprette en direkte forbindelse til LinkedIn-serveren. Vi har ingen kontroll over omfanget og videre bruk av data som samles inn av LinkedIn gjennom bruk av disse verktøyene, så informasjonen i denne personvernerklæringen gjenspeiler vår nåværende forståelse av saken. Siden LinkedIn Insight Tag er integrert i våre nettjenester, vil LinkedIn bli varslet når du besøker den relevante delen av nettstedet vårt eller klikker på en av annonsene våre. Hvis du er registrert med en LinkedIn-tjeneste, vil LinkedIn kunne tildele besøket til din individuelle konto. Selv om du ikke er registrert eller logget på LinkedIn, er det mulig for LinkedIn å identifisere og lagre IP-adressen din samt andre identifiserende funksjoner.

4.12.3 Funksjonen «Linked Insight Tag» kan deaktiveres i nettleserinnstillingene dine, eller ved å gå inn på lenken «annonsevalg» for brukere som er logget inn på LinkedIn. Gå inn på LinkedIn og les mer om hvordan LinkedIn bruker personopplysningene dine under «Personvern og tjenestevilkår».

4.12.4 Det juridiske grunnlaget for behandling av dataene dine er ditt samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 (a) i GDPR. Du har rett til å trekke tilbake samtykke når som helst. Hvis du ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss via detaljene som er angitt ovenfor eller følge instruksjonene i kampanjemeldingene våre. Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke lovligheten av databehandling som ble utført basert på innhentet samtykke.

4.12.5 Ytterligere informasjon om databehandling fra LinkedIn finner du på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy og https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy del av vår nettstedet eller klikk på en av annonsene våre. Hvis du er registrert med en LinkedIn-tjeneste, vil LinkedIn kunne tildele besøket til din individuelle konto. Selv om du ikke er registrert eller logget på LinkedIn, er det mulig for LinkedIn å identifisere og lagre IP-adressen din samt andre identifiserende funksjoner.

4.13 YOU TUBE

4.13.1 Vi bruker videoplattformen “YouTube“ fra firmaet YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (»YouTube«), et selskap fra Google Inc. for å sikre en tiltalende, konsekvent presentasjon av videoinnhold på nettstedet vårt som er uavhengig av terminalutstyret ditt. Vi gjør dette i utvidet personvernmodus. Med mindre du godtar informasjonskapselen når du besøker nettstedet, samles ingen data inn av YouTube når du besøker nettstedet. Bare når du vil spille av videoen og godta informasjonskapselen, overføres dataene dine til YouTube (for eksempel IP-adresse, henvisningsside, enhetsinformasjon (nettleser, enhetstype), hentet video). Vi registrerer og lagrer selv om og hvilken YouTube-video du har spilt for å kunne tilby deg en tilpasset tjeneste.

4.13.2 Personopplysningene dine blir derfor slettet så snart det ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen.

4.13.3 Det juridiske grunnlaget for behandling av dataene dine er ditt samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 (a) i GDPR. Du har rett til å trekke tilbake samtykke når som helst. Hvis du ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss via detaljene som er angitt ovenfor eller følge instruksjonene i kampanjemeldingene våre. Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke lovligheten av databehandling som ble utført basert på innhentet samtykke.

4.13.4 Vi har ingen innflytelse på databehandlingen fra YouTube. Mer informasjon om databehandling av You Tube finner du på https://policies.google.com/privacy?hl=no.

4.14 COOKIES

4.14.1 Nettsiden vår bruker andre informasjonskapsler i tillegg til dem som er nevnt i punkt 4.4 til 4.13. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt i bufferlageret til nettleseren din. Informasjonskapslene som er nevnt nedenfor, brukes av oss bare for å sikre gjennomføring eller levering av tjenesten du bruker, i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Den berettigede interessen vår i databehandlingen er å optimalisere innstillingene til nettsiden for enheten du bruker, og å tilpasse brukergrensesnittet. Hvis du trenger mer informasjon om interesseavveiningen som skal gjennomføres i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, kan du ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt ovenfor. Følgende typer informasjonskapsler, med omfang og funksjonsmåte som forklares nedenfor, brukes på nettsidene våre:

  • midlertidige informasjonskapsler (se 4.14.2)
  • vedvarende informasjonskapsler (se 4.14.3)

4.14.2 Midlertidige informasjonskapsler slettes automatisert når du lukker nettleseren. Dette gjelder spesielt øktinformasjonskapslene: Disse lagrer en såkalt økt-ID som kan brukes til å tilordne ulike forespørsler fra nettleseren din på samme økt. Slik kan datamaskinen din gjenkjennes hvis du kommer tilbake til nettsiden vår. Øktinformasjonskapslene slettes når du logger av eller lukker nettleseren.

4.14.3 Vedvarende informasjonskapsler slettes automatisert etter en forhåndsbestemt varighet, som kan variere fra informasjonskapsel til informasjonskapsel. Du kan slette informasjonskapslene når som helst i sikkerhetsinnstillingene til nettleseren din.

4.14.4 Du kan konfigurere nettleserinnstillingen din etter ønskene dine og f.eks. avvise informasjonskapsler fra tredjeparter eller alle informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at du da eventuelt ikke kan bruke alle funksjonene på nettsiden vår.

5 INNSAMLING OG BEHANDLING AV FRIVILLIG OPPGITTE OPPLYSNINGER

5.1 Vi samler inn og behandler personopplysninger som er frivillig delt med oss under samhandlingen (for eksempel via e-post, telefon eller nettsidene våre) med kunder, leverandører og andre forretningspartnere

Databehandlingen gjøres for følgende formål:

5.1.1 For å oppfylle kontraktsforhold samt for behandling av forespørsler eller bestillinger og oppdrag eller innenfor rammene av tiltak før kontrakten trenger vi personopplysninger (f.eks. navn, fornavn, e-postadresse, postadresse, fødselsdato, funksjon i selskapet, bankinformasjon). Formålene for databehandlingen er avhengige av den planlagte forretningen. Vi samler inn disse opplysningene for å tilby deg de respektive tjenestene våre eller gjennomføre kontraktsforholdet med deg. Det juridiske grunnlaget for dette er art. 6 avsn. 1 bokstav b i GDPR.

5.1.2 For implementering og deltakelse i digitale arrangementer (“arrangementtilbud“) krever vi personopplysninger (for eksempel: navn, firma, telefon, e-post, faggruppe, land, språk, registrerte videosessioner). Behandlingen av dine personopplysninger tjener formålet med å levere og implementere arrangementstilbudet du ba om. I tillegg lagrer vi de bestilte og tilstedeværende videosesjonene for å gi deg en tilpasset tjeneste selv etter hendelsen. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er ditt samtykke iht. til artikkel 6 nr. 1 i GDPR. Du har når som helst muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med deltakelse i vårt tilbud for fremtiden. I dette tilfellet vil du imidlertid ikke lenger kunne delta i ønsket digitalt arrangement. Alle personopplysninger som er lagret i løpet av registreringen eller deltakelsen i tilbudet vårt om digitale arrangementer vil bli slettet i dette tilfellet, med mindre andre formål eller lovlige oppbevaringsperioder forhindrer sletting.

5.1.3 Vi bruker også dataene dine til analyse og statistiske formål (f.eks. For bruk av tilbudene våre) så vel som for reklameformål eller kundeundersøkelser, for å gi deg informasjon om produkter, tjenester og arrangementer, spesielt ved post eller i form av nyhetsbrev på e-post eller andre former for kontakt (for eksempel tekstmelding eller telefon). Det juridiske grunnlaget for dette er vår legitime interesse i optimalisering av tilbud som er relevante for deg, samt i å levere relevante annonser på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 i GDPR. Hvis du trenger ytterligere informasjon om interesseavveining som må utføres i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR, kan du kontakte oss ved hjelp av detaljene gitt ovenfor. Du kan når som helst motsette deg bruken av dataene dine for annonseringsformål. Detaljer om din rett til å motsette deg finner du i seksjon 7 i denne personvernerklæringen.

5.1.4 I den grad vi er forpliktet til å innhente samtykket ditt på forhånd for de nevnte reklametiltakene i henhold til lovene i enkeltland, vil vi selvsagt gjøre det. Det juridiske grunnlaget for å behandle opplysningene dine er da samtykket ditt (art. 6 avsn. 1 bokstav a) i GDPR). Du kan tilbakekalle samtykket ditt når som helst. For å gjøre det kan du henvende deg til oss ved hjelp av kontaktmulighetene som er nevnt ovenfor, eller følge de respektive instruksjonene i reklamemeldingene våre. Tilbakekalling av samtykket påvirker ikke rettmessigheten til behandlingen som er utført på grunnlag av samtykket.

6 VIDERELEVERING AV OPPLYSNINGENE DINE TIL TREDJEPARTER

Viderelevering av personopplysningene dine uten uttrykkelig samtykke fra deg på forhånd skjer bare i de følgende tilfellene:

6.1 AV HENSYN TIL RETTSFORFØLGELSE

Hvis det er nødvendig for å oppklare lovstridig bruk av tjenestene våre eller for rettsforfølgelse, videreleveres personopplysninger til etterforskningsmyndighetene samt eventuelt til fornærmede tredjeparter. Dette skjer imidlertid bare hvis det er konkrete holdepunkter for lovstridig atferd eller misbruk. Viderelevering kan også finne sted hvis dette er nødvendig for å implementere bruksvilkår eller andre avtaler. Lovgivningen forplikter oss også til å dele informasjon ved forespørsel fra bestemte offentlige instanser. Dette er etterforskningsmyndigheter, myndigheter som håndterer regelbrudd som straffes med bøter, og skattemyndigheter.

Viderelevering av disse opplysningene skjer på grunnlag av vår legitime interesse til å bekjempe misbruk, straffeforfølge lovbrudd og å sikre, gjøre gjeldende og implementere krav, art. 6 avsn. 1 bokstav f i GDPR. Hvis du trenger mer informasjon om interesseavveiningen som skal gjennomføres i henhold til art. 6 avsn. 1 bokstav f i GDPR, kan du ta kontakt med oss via kontaktmulighetene som er oppgitt ovenfor.

6.2 OPPDRAGSBEHANDLER

For å levere tjenestene er vi avhengig av kontraktsbundne eksterne bedrifter og eksterne tjenesteleverandører (“Oppdragsbehandlere”). I slike tilfeller videreleveres personopplysninger til disse oppdragsbehandlerne for å gi mulighet til videre bearbeiding. Personopplysninger overføres også til andre selskaper i Geberit-gruppen. Disse oppdragsbehandlerne velges nøye av oss og kontrolleres regelmessig. Oppdragsbehandlerne kan bare bruke opplysningene til formålene som er angitt av oss, og er i tillegg kontraktsmessig forpliktet av oss til utelukkende å behandle opplysningene dine i henhold til denne personvernerklæringen samt de relevante personvernlovene.

Vi bruker følgende oppdragsbehandlere:

6.2.1 Andre Geberit-selskaper for sentral kundeadministrasjon og gjennomføring av oppdrag

6.2.2 Andre Geberit-selskaper for å levere sentrale IT-tjenester og andre tjenester for andre konsernselskaper

6.2.3 Leverandører av logistikktjenester for å sende deg produkter, markedsføringsdokumenter eller andre gjenstander som du har bestilt fra oss

6.2.4 Leverandører av betalingstjenester for å gjennomføre eventuelle betalinger fra deg til oss eller omvendt

6.2.5 Tjensteleverandører for monteringsarbeider eller kundeservice

6.2.6 Tjenesteleverandører for forsendelse av nyhetsbrev eller gjennomføring av kundespørreundersøkelser

6.2.7 IT-tjenesteleverandører for levering av skytjenester, maskinvare og programvare og for implementering av vedlikeholdsarbeid.

6.2.8 Programvareleverandør for bruk av kommunikasjonstilbud med kunder, spesielt også for implementering av arrangementstilbud.

Viderelevering av opplysninger til oppdragsbehandlere skjer på grunnlag av art. 28 avsn. 1 i GDPR, alternativt på grunnlag av vår legitime interesse av de økonomiske og tekniske fordelene knyttet til bruken av spesialiserte oppdragsbehandlere og på vilkår av at din rett til og interesse av å beskytte personopplysningene dine ikke er overveiende, art. 6 avsn. 1 bokstav f i GDPR. Hvis du trenger mer informasjon om interesseavveiningen som skal gjennomføres i henhold til art. 6 avsn. 1 bokstav f i GDPR, kan du ta kontakt med oss via kontaktmulighetene som er oppgitt ovenfor.

6.3 OVERFØRING TIL TREDJESTATER

6.3.1 I løpet av behandlingen av dine personlige data kan vi overføre dine personlige data til pålitelige tjenesteleverandører i tredjestater. Tredjeland er land som er utenfor EU eller EU eller EØS. Vi samarbeider bare med tjenesteleverandører som kan gi oss passende garantier for sikkerheten til dine personlige data, og som kan garantere at dine personlige data blir behandlet i samsvar med strenge europeiske databeskyttelsesstandarder. En kopi av disse passende garantiene kan inspiseres i våre lokaler.

6.3.2 Hvis vi overfører personopplysninger til tredjestater, vil dette gjøres på grunnlag av en såkalt tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen, eller, i mangel av en slik beslutning, på grunnlag av såkalt standard kontraktsmessig klausuler, som også er utstedt av EU-kommisjonen. I dette tilfellet kan det ikke utelukkes at vi overfører personopplysninger til tjenesteleverandører i USA.

7 DINE RETTIGHETER

7.1 Når det gjelder personopplysningene dine som behandles av oss, har du rettighetene som er beskrevet nedenfor. For å implementere rettighetene dine, kan du sende skriftlig forespørsel til oss via kontaktmulighetene som er nevnt ovenfor, eller til følgende e-postadresse: dataprotection@geberit.com.

7.2 RETT TIL INFORMASJON

Du har rett til å få informasjon fra oss ved forespørsel om personopplysningene som gjelder deg og som vi behandler, innenfor omfanget av art. 15 GDPR.

7.3 RETT TIL KORRIGERING ELLER SLETTING

Du har rett til å kreve at vi sletter personopplysninger som gjelder deg, under forutsetningene som er beskrevet i art. 17 GDPR. Disse forutsetningene omfatter spesielt en rett til sletting hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de er samlet inn for, eller er bearbeidet på annen måte. Utøvelse av denne retten er begrenset i henhold til art. 17 avsn. 3 i GDPR, spesielt hvis opplysningene er nødvendige for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller for å implementere juridiske krav.

7.4 RETT TIL BEGRENSNING AV BEHANDLINGEN

Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen i henhold til art. 18 i GDPR. Denne retten gjelder spesielt hvis riktigheten av personopplysningene er omstridt mellom deg og oss så lenge det tar å kontrollere riktigheten samt hvis du krever begrenset behandling i stedet for sletting når du har rett til sletting, videre hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene vi brukte dem til, men du likevel trenger dem for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav, samt når utøvelsen av en motsettelse fortsatt er omstridt mellom oss og deg. Hvis behandlingen av dataene dine er begrenset på denne måten, kan de bare behandles i unntakstilfeller, for eksempel hvis du har gitt samtykke til det eller det er nødvendig for å implementere juridiske krav.

7.5 RETT TIL Å MOTSETTE DEG BEHANDLING

Av grunner som er knyttet til den spesielle situasjonen din, har du på grunnlag av art. 21 i GDPR rett til når som helst å reservere behandling av personopplysninger som gjelder deg, basert på art. 6 avsn. 1 bokstav e eller f i GDPR. Vi vil stoppe behandlingen av personopplysningene lenger med mindre vi kan påvise tvingende grunner til bearbeidingen som har forrang foran interessene, rettighetene og frihetene dine eller hvis bearbeidingen brukes til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.

7.6 RETT TIL DATAPORTABILITET

Du har rett til å motta personopplysninger om deg som du har oppgitt til oss, i et strukturert, vanlig, maskinlesbart format i henhold til art. 20 i GDPR. Dette krever bl.a. at databehandlingen er basert på ditt samtykke, og at det utføres ved hjelp av en automatisert metode.

7.7 RETT TIL Å KLAGE TIL DEN ANSVARLIGE TILSYNSMYNDIGHETEN FOR PERSONVERN

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der du eller arbeidsplassen din befinner seg eller den påståtte krenkelsen fant sted, hvis du mener at behandlingen av personopplysningene om deg bryter med den gjeldende personvernlovgivningen.

8 SLETTING AV OPPLYSNINGENE DINE

Generelt sletter eller anonymiserer vi personopplysningene dine så snart de ikke er nødvendige lenger for formålene vi har samlet dem inn eller brukt dem for i henhold til punktene ovenfor. Hvis opplysninger må lagres av hensyn til lovgivningen, sperres de. Disse opplysningene er da ikke tilgjengelige lenger for videre bruk. Hvis du ønsker informasjon om slettings- og lagringsfristene våre, kan du henvende deg til den ansvarlige som er nevnt under punkt 2, via kontaktinformasjonen som er oppgitt der.

9 FORMÅLSENDRINGER

Behandling av personopplysningene dine for andre formål enn dem som er beskrevet, skjer bare hvis en forskrift tillater dette eller du har gitt samtykke til endret formål for databehandlingen. I tilfelle viderebehandling for andre formål enn det opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, informerer vi deg om viderebehandlingen for disse andre formålene og gjør all ytterligere relevant informasjon tilgjengelig for deg.

10 AUTOMATISERTE AVGJØRELSER I ENKELTTILFELLER ELLER ANDRE TILTAK FOR PROFILERING

Vi bruker ikke automatiserte behandlingsprosesser for å treffe avgjørelser – heller ikke profilering.

11 ENDRINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Den aktuelle versjonen av denne personvernerklæringen er alltid å finne under:

Versjon: Februar 2021