JOBB I GEBERIT

Porsgrund er ett av mange varemerker under Geberit-paraplyen, og vi er etterstreber å være fremragende i alt vi gjør.

Geberit har virksomheter i nær 50 land og totalt cirka 12.000 ansatte som er svært engasjert i arbeidet sitt. Disse er spesialister som benytter sin kunnskap for å gjøre selskapet sterkest mulig, ledere som utfordrer og oppmuntrer, nyutdannede i starten av sin karriere, studenter som får praktisk kunnskap i tillegg til den teoretiske kunnskap de allerede har og lærlinger som får utfolde seg og blir utfordret i vårt selskap.

Du finner mer informasjon om Geberit på den norske hjemmesiden.

Geberit som arbeidssted

Geberit er full av muligheter. Fleksibel bruk av kunnskap i mange produktutviklingsprosjekter internt sikrer at interesesse,engasjement og dynamikk ikke avtar. 

Organsasjonskultur

De ansattes ferdigheter og kunnskap, både profesjonell og individuell, er av avgjørende betydning for oss. Vi etterstreber kontinuerlig utvikling av oss selv og vår organisasjon for å sikre en ennå bedre og unik virksomhet som garanterer forretningssuksess for våre kunder. Initiative, ansvarsfølelse, evne til samarbeid og ønske om å få til gode resultater er viktig for oss.

Møt noen av de ansatte i Geberit som jobber med varemerket Porsgrund

Kundeservice

Kundeservice svarer på spørsmål fra alle; både privatpersoner, rørleggere, grosssister, konsulenter, arkitekter og andre profesjonelle som vil vite noe om produktene våre. Kanskje de trenger reservedeler eller trenger hjelp til å velge riktig produkt. Ingen dager er like, og de ansatte på kundeservice snakker med mange ulike typer mennesker i løpet av dagen. I tillegg registrerer de ordre fra grossistene.  

Produktansvarlig

Å jobbe med produktutvikling er spennende, men ofte kan man ikke engang se de endringene som blir gjort i et produkt. Det er kanskje kun en skjult sikkerhetsdetalj, bedre glasur på porselenet eller små endringer som gjør produktet enklere å montere. Vi tenker alltid smarte løsninger og nye innovasjoner, selv om vanlige folk kanskje ikke forstår at et toalett kan bli oppgradert noe særlig. Det viktigste er kanskje å lytte til de tilbakemeldingene vi får fra kundene våre .  

 

Salg

Å være selger betyr at du møter mange mennesker hver dag. Det er selgers ansvar å holde fagfolkene oppdatert på alle våre produkter og hva som gjør våre produkter bedre enn konkurrerende produkter. Selgerne holder ofte produktopplæring for dem som ønsker å vite mer i detalj om Porsgrunds produkter. Geberit har en stor produktportefølge og det er alltid mye spennende å snakke med kundene om.

Markedskoordinator

Mange tror at markedsføring kun handler om annonsering, men det er så mye mer enn det. Mange arbeidstimer går med til å forberede kundemøter, nyhetsbrev, hjemmesider, messer og utarbeidelse av brosjyrer, prislister og produktpresentasjoner. I tillegg kommer selvfølgelig annonser både til magasiner og fagtidsskrifter. Og mer og mer av markedsarbeidet foregår digitalt med online bannerannonser, hvordan vi fremstår i søkemotorer og mye mer.